Wymagane dokumenty:
Wniosek o nawiązanie umowy najmu mieszkania składany do Burmistrza Mielna. 

Opłaty:

Od podania nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, pok.001.

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1231 ze zm.),
2) uchwała Nr XXIII/263/12 Rady Gminy Mielno z dnia 28 maja 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielno w latach 2012 – 2016 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012r. poz. 1524).

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji, pok.307
tel. 94 345 98 55