Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych:

1. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych,

2. Rejestr- wykaz opiekunów dziennych,

3. Rejestr placówek wsparcia dziennego,

4. Rejestr instytucji kultury (poradnik interesanta- kultura) 

Referat Spraw Obywatelskich:

1. Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.