Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informacje w sprawie przedłużenia terminu płatności rat, zwolnienia z podatku od nieruchomości, ustalenia opłaty prolongacyjnej w związku z COVID-19

Koronawirus - serwis informacyjny


 

        Urząd Miejski w Mielnie    

76-032 Mielno ul. Bolesława Chrobrego 10

tel. 94 345 98 30; fax: 94 345 98 34

e-mail: um@gmina.mielno.pl

skrzynka podawcza ePUAP:  /Mielno/skrytka - wyślij pismo ogólne

Gmina Mielno - NIP: 499 04 63 757; REGON: 330920653

--------------------------------------------

Urząd  Miejski w Mielnie czynny w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa: 7.15-15.15; interesanci: 8.00-13.00

czwartek: 7.15-16.15; interesanci: 12.00-16.00

piątek: 8.15-15.15; interesanci: 8.30-13.00


K o n t a k t   z   p r a c o w n i k a m i   u r z ę d u


Uwaga, czytaj - zmiana rachunków bankowych

Do 31 marca 2021 r. rachunki bankowe Gminy Mielno prowadzi również Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo, wykaz poniżej.

Pomoc COVID 19  - 70 8566 0003 0600 5418 2005 0062

Dochody (podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, leśny) - nadano indywidualny numer rachunku bankowego - informacja tel. 94 345 98 53; 94 345 98 48; 94 345 98 54

Dochody (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, czynsze, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zezwolenie na alkohol) - 41 8566 0003 0600 5418 2005 0002  

Opłata skarbowa - 57 8566 0003 0600 5418 2005 0005

Inwestycje depozyty - 73 8566 0003 0600 5418 2005 0008

Opłata miejscowa - 30 8566 0003 0600 5418 2005 0006

Opłata targowa - 03 8566 0003 0600 5418 2005 0007

Mandaty - 78 8566 0003 0600 5418 2005 0015

Opłata śmieciowa - nadano indywidualny numer rachunku bankowego - informacja tel. 94 345 98 68; 94 345 98 48; 94 345 98 38 

Urząd Miejski w Mielnie uprzejmie informuje, że z dniem 28 grudnia 2018 r. został zamknięty rachunek bankowy 24 8566 0003 0600 5418 2005 0017 - Odpady komunalne.

Należności prosimy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe (odpady komunalne)  lub na rachunek 41 8566 0003 0600 5418 2005 0002.

Informacja adresowa - 84 8566 0003 0600 5418 2005 0004

------------------------------------------- 

 

Olga Roszak-Pezała - Burmistrz Mielna - przyjmuje Interesantów w każdy czwartek w godz.14.30-16.00, UM w Mielnie II piętro pokój 205.

Skargi i wnioski - od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy urzędu, UM w Mielnie, II piętro pokój 206.

Tadeusz Jarząbek - Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna - pełni dyżur w każdy czwartek 15.00-16.30, UM w Mielnie, III piętro pokój 309.

Maciej Starnawski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mielna - pełni dyżur w każdy czwartek 15.00-16.30, UM w Mielnie, III piętro pokój 309.

Ryszard Kusyk- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mielna - pełni dyżur w każdy czwartek 15.00-16.30, UM w Mielnie, III piętro pokój 309.

Marek Gil - Radny Powiatu Koszalińskiego - pełni dyżur w drugi czwartek miesiąca 15.00-16.30, UM w Mielnie, III piętro pokój 309.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  tel. 789 419 145 .

Straż Miejska  tel. 94 348 09 11.