W  Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. wynikających z sytuacji geopolitycznej, w tym na rynku energii elektrycznej,  jednostki sektora finansów publicznych zostały zobowiązane do podjęcia wzmożonych starań, ukierunkowanych na zmianę i utrwalenie nawyków w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10 % .

W związku z powstałym obowiązkiem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych, Burmistrz Mielna wprowadza z dniem 1 grudnia 2022 r. katalog dobrych praktyk oszczędności energii w Urzędzie Miejskim w Mielnie.

 

Przydatne linki:

1.      Zarządzenie  Burmistrza Mielna z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia katalogu dobrych praktyk oszczędności energii w Urzędzie Miejskim w Mielnie.

 

2.      Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2630_u.htm

 

3.      Zadania jednostek sektora publicznego

 

 

https://www.gov.pl/web/klimat/zadania-jednostek-sektora-publicznego-w-zakresie-efektywnosci-energetycznej