Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mielnie

Kolorowy pasek
Urząd Miejski w Mielnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Mielnie.

Data publikacji strony internetowej: 2006-12-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Mielnie, e-mail: um@gmina.mielno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 345 98 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

Budynek Urzędu Miejskiego w Mielnie znajduje się centrum Mielna, budynek zlokalizowany jest od strony ulicy. Przed budynkiem znajduje się chodnik, po którym może swobodne poruszać się osoba niepełnosprawna. Wejście do budynku  przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych - szeroki podjazd.

Na parterze budynku osoba niepełnosprawna może się swobodnie poruszać (na parterze znajduję się referaty m.in. działalności gospodarczej, Urzędu Stanu Cywilnego (m.in. dowody osobiste, meldunki).  Przy wejściu do budynku znajduje się Biuro Obsługi Interesanta, gdzie można uzyskać pełne informacje nt. możliwości załatwienia danej sprawy. Z uwagi na to, iż w budynku nie ma windy – do osoby niepełnosprawnej schodzi pracownik merytoryczny (wezwany przez Biuro Obsługi Interesanta) i osoba ta jest obsługiwana.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

Korytarze są szerokie - osoby niepełnosprawne mogą poruszać się swobodnie po parterze budynku, schody również są szerokie, osoby poruszające się samodzielnie mogą z nich korzystać . Brak windy.  Korytarz na parterze – dostępny dla osób niepełnosprawnych.

 

3.   Opis dostosowań. 

Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.  Zgodnie z punktem 1 do osoby niepełnosprawnej schodzi pracownik merytoryczny i osoba ta obsługiwana jest na parterze budynku. Jest wydzielone osobne pomieszczenie, gdzie osoba niepełnosprawna  może spotkać się z pracownikiem urzędu.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Na głównym parkingu przed Urzędem znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 

Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i ustaleniu terminu wizyty z sekretariatem. Nie ma na stałe zatrudnionej osoby przeszkolonej w tym zakresie, urząd planuje jednak przeszkolić jednego z pracowników.

 

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij