Burmistrz Mielna Olga Roszak-Pezała, zarządzeniem z dnia 3 września 2020 r. wyznaczyła koordynatorów do spraw dostępności . Funkcje te pełnią:

- Krzysztof Szpakiewicz – Kierownik referatu Organizacyjno – Administracyjnego

- Krzysztof Trojacki  – Informatyk

- Mieczysław Sienkiewicz – Inspektor ds. inwestycyjnych

Podstawa prawna

Art. 14 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1062).

Zadania koordynatorów ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatorów ds. dostępności będzie należało:

- wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Mielnie, 

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Mielnie, 

- monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Mielnie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Krzysztof Szpakiewicz
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

Urząd Miejski w Mielnie
ul. Bolesława Chrobrego 10
76-032 Mielno
tel. 94 345 98 46

e-mail: k.szpakiewicz@gmina.mielno.pl

 

Krzysztof Trojacki

Informatyk

 

Urząd Miejski w Mielnie
ul. Bolesława Chrobrego 10
76-032 Mielno
tel. 94 345 98 39

e-mail: info@gmina.mielno.pl

 

Mieczysław Sienkiewicz

Inspektor ds. inwestycyjnych

 

Urząd Miejski w Mielnie
ul. Bolesława Chrobrego 10
76-032 Mielno

tel. 94 345 98 55

e-mail: m.sienkiewicz@gmina.mielno.pl