Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 

 

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia swojej opinii na temat projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.  

 

W jaki sposób powinna rozwijać się gmina i powiat? Jak powinna być prowadzona współpraca samorządów
w kontekście terytorialnym? Czy wskazane cele i priorytety są właściwe?

 

Zachęcamy mieszkańców, instytucje społeczne i podmioty gospodarcze do zgłaszania uwag
i opinii dotyczących  dokumentu Strategii ZIT KKBOF. 

 

Dokument obejmuje obszar 23 samorządów z powiatów koszalińskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego i Miasto Koszalin.

 

Niniejszy dokument to wytyczne dla samorządów, które będą podstawą do  podejmowania działań na rzecz dalszego rozwoju.

 

Informacje o konsultacjach:

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 14 marca 2024 r. do dnia 28 marca 2024 r.
  2. Wszyscy zainteresowani, w określonym powyżej terminie mogą zapoznać się z dokumentem projektu Strategii ZIT KKBOF.
  3. Projekt dokumentu Strategii ZIT KKBOF dostępny jest na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład porozumienia jednostek samorządu terytorialnego (strony internetowe gmin powiatu koszalińskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego i Miasta Koszalin oraz stronach internetowych Starostw Powiatowych).
  4. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym powyżej.
  5. Uwagi i wnioski można zgłaszać  poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego zamieszczonego na stronach internetowych Partnerów porozumienia jednostek samorządu terytorialnego KKBOF.

Uwagi do dokumentu można składać:

·         pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy na adres: Urząd Miejski; Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin – z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii ZIT KKBOF”

·         osobiście:

o    podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dn. 22 marca br. w g. 13-15 w sali klubowej A w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7 (poziom -1)

o    w siedzibie punktu konsultacyjnego: ul. Zwycięstwa 42, Koszalin, piętro II, pokój nr 212 w godzinach otwarcia: pon-pt – 8.00 – 15.00

o    lub telefonicznie: 94 348 39 12; 94 348 39 13

 

Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 28 marca 2024 r. nie będą rozpatrywane.