W Y N I K I

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 17 czerwca 2015 r. zarządził na dzień 6 września 2015 r. ogólnokrajowe referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

Pytanie pierwsze: "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?".

Pytanie drugie: "Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?".

Pytanie trzecie: "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?".

Strona Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca referendum ogólnokrajowego 2015 - http://referendum2015.pkw.gov.pl.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------