Administracja i edycja:

Krzysztof Trojacki
Informatyk UM w Mielnie
tel. 94 345 98 39

 

Edycja:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Robert Pyć - Kierownik Referatu, tel. 94 345 98 38

Dominika Cyfka-Szatkowska  - Inspektor ds. ochrony środowiska, tel  94 345 98 38 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Aleksandra Parol - Gł. specjalista ds. planowania przestrzennego i budownictwa, tel.  94 345 98 37

Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Piotr Mazurek - Kierownik Referatu, tel. 94 345 98 47

Referat Rozwoju i Zamówień Publicznych

Agnieszka Rawska-Kruk - Inspektor ds. zamówień publicznych, tel 94 345 98 60

Referat Organizacyjno- Administracyjny

Anna Sobińska - Sekretarka, tel. 94 345 98 30