Administracja i edycja:

Mateusz Dębowski
Informatyk UM w Mielnie
tel. 94 345 98 39

 

Edycja:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Robert Pyć - Kierownik Referatu, tel. 94 345 98 38

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Aleksandra Parol - Gł. specjalista ds. planowania przestrzennego i budownictwa, tel.  94 345 98 37

Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Piotr Mazurek - Kierownik Referatu, tel. 94 345 98 47

Referat Rozwoju i Zamówień Publicznych

Kinga Wencewicz - Podinspektor ds. funduszy europejskich, tel 94 345 98 66