<>

Urząd Miejski w Mielnie informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r., rozpocznie się proces składania, przez właścicieli lub zarządców budynków/lokali, obowiązkowych deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

 

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW będzie należało zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację będzie można złożyć:

– formie elektronicznej, za pośrednictwem strony: www.zone.gunb.gov.pl (żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny);

– osobiście w Urzędzie Miejskim w Mielnie;

– listownie, przesyłając deklarację na adres: Urząd Miejski w Mielnie,
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Termin na złożenie deklaracji:

W przypadku budynku/lokalu, który posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., czas na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r., deklarację będzie należało złożyć w terminie 14 dni. Sauny i farelki nie trzeba zgłaszać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zgłosić należy natomiast m.in.: kocioł gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, podgrzewacz gazowy pojemnościowy, grzejnik gazowy, kominek gazowy, nagrzewnice gazowe, promienniki gazowe, kocioł na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący (koza, angielka) na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet), kominek na paliwo stałe, trzon kuchenny, piecokuchnię, kuchnię węglową, kocioł olejowy, piec olejowy, pompę ciepła powietrzną, pompę ciepła gruntową, pompę ciepła wodną, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne, sieć ciepłowniczą, instalację fotowoltaiczną, kogenerację, gruntowe wymienniki ciepła .

Jeśli domek na działce nawet tylko kilka razy w roku dogrzewamy tzw. kozą – wówczas urządzenie powinno zostać zarejestrowane.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554 tekst jednolity) wprowadzono sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia
w ustawowym terminie ww. deklaracji. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły.   

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która będzie wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak właściciel lub zarządca budynku/lokalu, nie złoży deklaracji zanim Urząd Miejski w Mielnie “poweźmie” o tym informację, można uniknąć kary przesyłając wymagane informacje do tut. Urzędu w ramach czynnego żalu. Założeniem ustawodawcy jest doprowadzenie do sytuacji, w której obywatel złoży deklarację, nawet z uchybieniem terminu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mielnie pod nr telefonu (94) 345 98 38, pisząc na adres poczty elektronicznej: s.ciborski@gmina.mielno.pl lub osobiście w siedzibie tut. Urzędu. Na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ od dnia 1 lipca 2021 r. będzie można samodzielnie wypełnić zgłoszenie bez potrzeby wizyty w Urzędzie.

Załączniki:

Formularz – budynki mieszkalne: TUTAJ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: TUTAJ