Wybory Samorządowe 2024

Deklaracje za odpady komunalne NOWE 2024

 

 

        Urząd Miejski w Mielnie    

76-032 Mielno ul. B. Chrobrego 10

tel. 94 345 98 30; fax: 94 345 98 34

e-mail: um@gmina.mielno.pl

skrzynka podawcza ePUAP:  /Mielno/skrytka

Gmina Mielno - NIP: 499 04 63 757; REGON: 330920653

--------------------------------------------

Urząd  Miejski w Mielnie czynny w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa: 7.15-15.15; interesanci: 8.00-13.00

czwartek: 7.15-16.15; interesanci: 12.00-16.00

piątek: 8.15-15.15; interesanci: 8.30-13.00

 


K o n t a k t   z   p r a c o w n i k a m i   u r z ę d u

 

Wykaz rachunków bankowych

 

Wymiar podatków i opłat 2023

 

Podatki i opłaty on-line

 

 

Olga Roszak-Pezała - Burmistrz Mielna - przyjmuje Interesantów w każdy czwartek w godz.14.00-16.30, UM w Mielnie II piętro pokój 205.

Skargi i wnioski - od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy urzędu, UM w Mielnie, II piętro pokój 206.

Tadeusz Jarząbek - Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna - pełni dyżur w każdy czwartek 15.00-16.30, UM w Mielnie, III piętro pokój 309.

Maciej Starnawski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mielna - pełni dyżur w każdy czwartek 15.00-16.30, UM w Mielnie, III piętro pokój 309.

Ryszard Kusyk- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mielna - pełni dyżur w każdy czwartek 15.00-16.30, UM w Mielnie, III piętro pokój 309.

Marek Gil - Radny Powiatu Koszalińskiego - pełni dyżur w drugi czwartek miesiąca 15.00-16.30, UM w Mielnie, III piętro pokój 309.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  tel. 789 419 145 .

Straż Miejska  tel. 94 348 09 11.

 

Centralna ewidencja emisyjności budynków