Łączne zobowiązanie pieniężne

to podatek rolny i jakikolwiek inny podatek (np. od nieruchomości, leśny, rolny) od osób fizycznych

Uwaga!
Sposób załatwiania sprawy oraz wszelkie informacje - patrz podatek rolny oraz dany podatek, którego stałeś się płatnikiem ( np.: leśny, od nieruchomości, rolny).