Komunikat dotyczący BDO
(Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o  gospodarce odpadami)


Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku w odniesieniu do art. 67 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701) obowiązywać zaczyna elektroniczny system ewidencji odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wpisu do BDO dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Szczegółowe informacje (w tym:  zasady rejestracji, narzędzie pomocnicze w postaci interaktywnej ankiety oraz formularze) dostępne są na stronie:

https://bdo.mos.gov.pl/#ID_REJESTR_BDO

 

Kontakt z Urzędem Marszałkowskim w zakresie spraw związanych z obsługą wniosków
i zmiany haseł:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska
tel. 91 44 10 200