Wydawanie skierowań na sterylizacje/kastrację zostało wstrzymane ze względu na bardzo dużą ilość wniosków i ograniczone środki finansowe.

Wydawanie skierowań na sterylizacje/kastrację zostało wstrzymane ze względu na bardzo dużą ilość wniosków i ograniczone środki finansowe.