<>

Niniejszy Raport został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów Gminy (Dz.U.poz.130). Dodała ona art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.

Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), wójt gminy/burmistrz co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy/miejskiej  raport o stanie gminy. Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej Mielna (28 czerwca 2019 r.) odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy Mielno za 2018 rok.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Mielna w roku 2018, w szczególności realizację:  polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej.