Symbol:
EKS.7340

Wydział:
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Podstawa prawna:
art. 18 4 ust. 1 ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.)

Opłaty:
Opłata za zezwolenie wynosi:
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa),
- 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.


Nr rachunku Urzędu Miejskiego w Mielnie: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie I O/Koszalin nr konta: 41 8566 0003 0600 5418 2005 0002


Termin odpowiedzi:
Wydanie zazwolenie do 1 miesiąca

Jednostka odpowiadająca:
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, pok. nr 008, tel. 094 345 98 67.

Tryb odwoławczy:
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie przy ul. Andersa 34. Termin wniesienia odwołania od decyzji- 14 dni za pośrednictwem Burmistrza Mielna.

Uwagi:
Wymagane dokumnety:
- wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych,
- protokół przeprowadzonej inwentaryzacji za pasów napojów alkoholowychDokumenty
  • wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych