Symbol:
EKS.7340.

Wydział:
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania admisnitracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

Opłaty:
17 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Termin odpowiedzi:
Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

Jednostka odpowiadająca:
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia