Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Podstawa prawna:

 

Wymagane dokumenty:

- dokument potwierdzający formę władania nieruchomością

- informację o ilości zużytej wody sporządzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe - dotyczy nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i hotelarskich

 

Sposób załatwienia sprawy:

- dokonanie wpisu do rejestru nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wydanie informacji o przyjęciu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Termin załatwienia sprawy:

- 7 dni od daty złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nie wlicza się do terminów, o których mowa w art. 35 § 5 Kpa.)

 

Tryb odwoławczy: -----

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Mielnie, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – parter, pokój 10

 

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 800 - 1300, czwartek: 1200 - 1600, piątek: 830 - 1300

 

Kontakt:

tel:  (94) 34 59 868 lub (94) 34 59 870, e-mail: odpady@gmina.mielno.pl

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Mielnie – Kancelaria Ogólna UM Mielno pokój nr 1

 

Opłata skarbowa:

0,00 zł (za wpis do rejestru)

0,00 zł (za wydanie informacji o przyjęciu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

17,00 zł (za pełnomocnictwo/upoważnienie)

5,00 zł (za kopię deklaracji za zgodność z oryginałem za jedną stronę)