Lp.

Gmina

Rodzaj instalacji

Technologia

Nazwa i adres instalacji

Podmiot eksploatujący instalację

Rodzaje przetwarzanych odpadów

INSTALACJE MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW

 

1.

 

Kołobrzeg

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Sortowanie oczyszczanie, przesiewanie, separacja, stabilizacja

Regionalny Zakład Odzysku Odpadów Komunalnych,

Korzyścienko

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu

Sp. z o. o.

Zmieszane odpady komunalne

 

2.

 

Sianów

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Sortowanie oczyszczanie, przesiewanie, separacja, stabilizacja

Sortownia odpadów komunalnych,

Łubuszan 80,

76-004 Sianów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o. o.
w Koszalinie

ul. Komunalna 5

75-724 Koszalin

Zmieszane odpady komunalne