Lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie na działalność gospodarczą na terenie Gminy Mielno w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  1. TOI TOI Polska Sp. z o.o. - ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 022  614 59 79
  2. Usługi Asenizacyjne EKO-SANITAR Władysław Budny- Bonin 45/106, 76-009 Bonin, tel. 501 447 033
  3. USŁUGI KOMUNALNE Waldemar Piątek - ul. Lechicka 68E, 75-845 Koszalin, tel. 502 532 521
  4. Usługi Komunalno - Transportowe Łukasz  Andrzejewski - Kiszkowo 12, 76-038 Dobrzyca, tel. 661 134 959
  5. EKOSAN Sp. z o.o. - Chałupy 13B, 76-024 Świeszyno, tel. 501 563 903
  6. ECO- Krzysztof Wenklar Wywóz Nieczystości - ul. Połczyńska 144, 75-816 Koszalin, tel. 508 429 655
  7. WC Serwis Sp. z o.o. Sp. K. - ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32 278 45 31
  8. PHU HAWA Anna Stranz - Słowienkowo 4, 76-038 Dobrzyca, tel. 506 927 888; tel. 696 833 866
  9. Daniel Wyrostek Wywóz Nieczystości Płynnych - Dąbrowa 26a, 76-004 Sianów, tel. 662246783
  10. TOM-EKO Tomasz Kisielewski - Chłopska Kępa 74, 76-024 Świeszyno, tal. 692 447

 

 

Dokonanie wpisu do listy przedsiębiorców.

 

<>

Wszyscy właściciele nieruchomości na terenie gminy Mielno, którzy posiadają na swoich posesjach zbiorniki bezodpływowe w których gromadzone są nieczystości ciekłe (ścieki), są obowiązani zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na ich opróżnianie. Straż Miejska w Mielnie będzie przeprowadzać kontrole nieruchomości na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe gromadzące nieczystości ciekłe.

Podstawa prawna - art.  5 ust.1 pkt 2 i ar. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.).

Ankieta dla właścicieli nieruchomości do pobrania w załącznikach poniżej.