Lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie na działalność gospodarczą na terenie Gminy Mielno w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1. TOI TOI Polska Sp. z o.o. - ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 022  614 59 79

2. Usługi Asenizacyjne EKO-SANITAR Władysław Budny- Bonin 45/106, 76-009 Bonin, tel. 501 447 033

3. USŁUGI KOMUNALNE Waldemar Piątek - ul. Lechicka 68E, 75-845 Koszalin, tel. 502 532 521

4. Usługi Komunalno - Transportowe Łukasz  Andrzejewski - Kiszkowo 12, 76-038 Dobrzyca, tel. 661 134 959

5. EKOSAN Sp. z o.o. - Chałupy 13B, 76-024 Świeszyno, tel. 501 563 903

6. ECO- Krzysztof Wenklar Wywóz Nieczystości - ul. Połczyńska 144, 75-816 Koszalin, tel. 508 429 655

7. WC Serwis Sp. z o.o. Sp. K. - ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32 278 45 31

8. PHU HAWA Anna Stranz - Słowienkowo 4, 76-038 Dobrzyca, tel. 506 927 888; tel. 696 833 866

9. Daniel Wyrostek Wywóz Nieczystości Płynnych - Dąbrowa 26a, 76-004 Sianów, tel. 662246783

10. TOM-EKO Tomasz Kisielewski - Chłopska Kępa 74, 76-024 Świeszyno, tel. 692 447 372 - zawieszenie wykonywania działalności od dnia 01.03.2022 r.

11. Arsann Sp. z o.o. - Będzińska 4A, 04-882 Warszawa, adres korespondencyjny: Wichrowe Wzgórza 10, Mielenko, 76-032 Mielno, tel. 786 925 490

12. FRANKO-BUD Usługi budowlane i prace ziemne Konrad Krupa - Będzinko 32A, 76-037 Będzino, tel. 535 554 007

13. F.H.U. ECO-EXPERT Paweł Hodczak - ul. Romualda Traugutta nr 33 lok. 8, 75-569 Koszalin, tel. 606 226 251

14. SZACH-BUD Kamil Szachnowicz - ul. Św. Wojciecha 6/2, 75-666 Koszalin, tel. 606 375 612

15. GOŁ-TRANS Gracjan Gołofit - ul. Gryfitów 18, 75-900 Koszalin, tel. 507 865 267

16. Auto Naprawa – Wywóz Nieczystości Płynnych Henryk Marut, Kościernica 3/2, 76-010 Polanów, tel. 600757893

 

ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) DO EWIDENCJI GMINNEJ   

 

Burmistrz Mielna informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieje ustawowy obowiązek prowadzenia przez gminy ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, Burmistrz Mielna przypomina właścicielom nieruchomości położonych na terenie gminy Mielno, które nie są podłączone do instalacji sieci kanalizacyjnej o konieczności wypełnienia zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Ponadto wszyscy właściciele nieruchomości na terenie gminy Mielno, którzy posiadają na swoich posesjach zbiorniki bezodpływowe w których gromadzone są nieczystości ciekłe (ścieki), są obowiązani zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na ich opróżnianie. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba co reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Straż Miejska w Mielnie będzie przeprowadzać kontrole nieruchomości na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Podstawa prawna - art.  5 ust.1 pkt 2 i ar. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

Zgoszenie zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczlani ścieków poniżej.