Prezydium:

Tadeusz Jarząbek  - Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Ryszard Kusyk  - Wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski  - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mielna


Członkowie:

Iwona Burdzińska

Krzysztof Chadacz

Piotr Dobrasiewicz

Magdalena Gos-Kozłowska

Elżbieta Kopczyńska

Katarzyna Mróz

Zygmunt Ramotowski

Leon Rybka

Joanna Sosnowska

Bronislaw Stypka

Lilla Szewczyk

Monika Zabłocka