I. WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej złożony nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

 2. Załączniki do wniosku określone w art. 26 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

            

II. OPŁATY:

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłaty winny być wnoszone z zaznaczeniem ("tytułem") "Impreza masowa [nazwa imprezy]"

Numer konta do dokonywania wpłat opłaty skarbowej: 57 8566 0003 0600 5418 2005 0005

 

III. TERMIN  I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA:

Wydanie decyzji co najmniej 7 dni od przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej

Forma załatwienia sprawy: decyzja administracyjna

 

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta (pok nr 1).

 

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, pokój nr 302, tel. 94 34 59 861

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

1) organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie

2) t ermin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem za pośrednictwem Buermistrza Mielna.