1.Pracowników Urzędu - ewidencję prowadzi Referat Organizacyjno-Administracyjny

2.Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych - ewidencję prowadzi Referat Organizacyjno-Administracyjny

3.Skarg i wniosków - ewidencję prowadzi Referat Organizacyjno-Administracyjny

4.Umów o dzieło - ewidencję prowadzi Referat Organizacyjno-Administracyjny

5.Umów - zleceń - ewidencję prowadzi  Referat Organizacyjno-Administracyjny

6.Wydanych zaświadczeń:
               - o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
               - o nie zaleganiu w podatkach
               - o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
               - o wartości otrzymanych bonów paliwowych
ewidencję w/w spraw prowadzi Referat Dochodów

7.Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy - ewidencję prowadzi Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości