Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Mielno do projektu Strategii Rozwoju Gminy Mielno na lata 2014-2022. Wyniki konsultacji w załączniku.