Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mielnie

Kolorowy pasek

Karta usług

 

Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000, ze zm.).

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, ze zm.).

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej;

- określenie przedmiotu i obszaru działalności;

- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

2. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: " Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

3. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

 

Sposób załatwienia sprawy:

- wydanie zezwolenia na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Mielna w terminie 14 dni, licząc od daty jej otrzymania.

 

Miejsce załątwienia sprawy:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój nr 314, tel. 094 345 98 38 - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami,  prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój nr 313, tel. 094 345 98 68 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Mielnie - Kancelaria Ogólna, pokój nr 1.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

- zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 107 zł ,

- zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – 616 zł ,

Opłata skarbowa tytułem wydania decyzji uiszczana przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Mielnie - 57 8566 0003 0600 5418 2005 0005.

 

Uwagi: 

Na wniosku należy podać numer telefonu oraz godziny, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą – przyspieszy to czas załatwienia sprawy. 

W przypadku braku kompletu dokumentów lub braków formalnych wymaganych ustawą we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni.

 

 

Załączniki

Wniosek zezwolenie (191.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek zezwolenie (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (183.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Szymaniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Trojacki
Data wprowadzenia:2007-03-08 12:52:46
Opublikował:Krzysztof Trojacki
Data publikacji:2007-03-08 12:53:12
Ostatnia zmiana:2020-02-10 13:02:06
Ilość wyświetleń:3270
Urząd Miejski w Mielnie 76-032 Mielno ul. Chrobrego 10

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij