Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mielnie
w sprawie przedstawienia przez Burmistrza

Raportu o stanie Gminy Mielno za 2022 rok
oraz zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem 

 

Podczas LXV sesji Rady Miejskiej w Mielnie, zwołanej na 30 maja 2023 r. na godz. 10:00, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Mielno za 2022 r. Z treścią Raportu o stanie Gminy można się zapoznać pod adresem: 

https://mielno.bip.net.pl/?a=9392

 W debacie będą mogli wziąć udział mieszkańcy gminy Mielno, którzy złożą do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mielnie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (warunek ten wynika z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 7).

Zgłoszenia możecie składać od 15.05 do 29.05.2023 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mielnie.

 

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie na Raportem o stanie Gminy Mielno za rok 2022 według kolejności zgłoszeń.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek