Raport o stanie gminy Mielno za 2020 r. został opracowany w oparciu o przepisy określone w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

 

Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt gminy/burmistrz co roku przedstawia radzie gminy/miejskiej  raport o stanie gminy. Podczas sesji Rady Miejskiej Mielna w dniu 29 czerwca 2021 r.  odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy Mielno za 2020 rok. 

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Mielna w roku 2020, w szczególności realizację:  polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej.