Uwaga:

Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 za 1 dt żyta na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r.(MP 2021 poz. 951)