Opłata miejscowa

Stawkę opłaty miejscowej, terminy płatności oraz sposób jej poboru reguluje Uchwała 
Nr XXVIII/304/2020 z 10 listopada 2020 r. Rady Miejskiej Mielna

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor ds. księgowości budżetowej

pokój nr 009 ( parter), tel. 094 345 98 65

Opłaty skarbowe:

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości -  od każdego egzemplarza 21,00 złotych.

Pozostałe zaświadczenia - 17,00 zlotych.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.

Podstawa prawna:

- art. 17 ust.1 pkt.1, ust.2 i art. 19 pkt.1 lit.b i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.1170).

Stawki  opłaty miejscowej:

- 2,40 zł od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych  za każdą rozpoczęta dobę pobytu w następujących miejscowościach: Mielno,  Łazy, Mielenko, Chłopy, Sarbinowo, Gaski, Niegoszcz.

Uwagi:

1. Inkasentami opłaty miejscowej są zobowiązane do jej pobierania osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe, prowadzące pola campingowe i namiotowe, właściciele, dzierżawcy i najemcy domów gościnnych i kwater prywatnych wskazane w załączniku do uchwały.

2. Inkasent zobowiązany jest do miesięcznego rozliczania się z opłaty miejscowej w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

3. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Mielnie:

     Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie  30 8566 0003 0600 5418 2005 0006