Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mielnie

Kolorowy pasek

Karta usług


 

Podatek rolny od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny,
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych,
3. Podanie  o zwolnienie lub o ulgę (jeżeli przysługują).


Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 001


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.
 
Opłaty skarbowe:
Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości- od każdego egzemplarza 21,00 złotych.
Pozostałe zaświadczenia - 17,00 złotych.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta UM w Mielnie, pokój 001).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha - podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2017r. Nr 1829 ze zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Dochodów
Inspektor ds.księgowości, Inspektor ds. podatkowych , Specjalista ds. podatkowych - pokój 105, tel. 094 345 98 54, 94 345 98 67.


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (  tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. Nr 1256 ze zmianami )
- Uchwała Rady Miejskiej Mielna Nr XV/146/2019 z 29.11.2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Cena skupu za 1 decytonę żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2020 rok została ustalona do wysokości 52,00 zł.

A. Podatek rolny można umorzyć.
- Podstawa prawna - art.67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity z 2019 r. poz.900 ze zmianami)
- Wniosek o umorzenie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu po terminie płatności podatku.


B. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego urzędu  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

C. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

D. Wpłaty dokunuje się na indywidualne konto bankowe podatnika podane w decyzji lub u sołtysów.

Uwagi:
A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 67a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2019 r. poz. 900 ze zmianami)
- Wniosek o powyższe należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta UM w Mielnie, pokój 001
- Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna -  Uchwała Nr XXVIII/336/16 Rady Gminy w Mielnie z dnia 18.11.2016 r.w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.

Metadane

Źródło informacji:Urszula Łopata
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Trojacki
Data wprowadzenia:2007-03-06 14:16:47
Opublikował:Krzysztof Trojacki
Data publikacji:2007-03-06 14:17:05
Ostatnia zmiana:2020-01-09 11:28:57
Ilość wyświetleń:5629

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij